Harju ära headusega.

Harjumaa Lasterikkad MTÜ sai loodud 7.11.2019 Tallinna ja Harjumaa aktiivsete suurperede vanemate poolt.

Harjumaa on Eesti kõige tihedamini asustatud piirkond, kus elab ka kõige rohkem suurperesid.
Harjumaa Lasterikkad MTÜ aitab oma liikmesperedel täide viia unistusi, olles üks suur pere,
kus seistakse kõigi eest, jõutakse kõigini ja pakutakse üksteisele sõprust, rõõmu ja lootust.

Läbi materiaalse toe, kultuurisündmuste ning ühisürituste pakkumise, läbi õnneliku kaose, mis suurperedes tihti tavaline on,
liigume koos üksteisega arvestava ja toetava tuleviku poole.

Ühing on loodud lasterikaste perede laste arengu- ja kasvutingimustele kaasaaitamise eesmärgil.

Ühingu eesmärgiks on olla ühiskonnas hinnatud organisatsioon, kes väärtustab ja ühendab Harjumaa ja Tallinna lasterikkaid
peresid ja esindab nende huve, olles usaldusväärne partner teistele organisatsioonidele ning kohalikele omavalitsustele.

Ühing aitab kaasa lasterikaste perede laste arengu- ja kasvutingimustele, loob vanematele ja lastele suhtlemis- ja arenemisvõimalusi, võimaldab eneseteostust ning koondab ja kaasab selleks aktiivseid liikmeid, kelle jaoks lasterikkus on rõõm ja kellel on soov ühingu tegemistesse panustada.

Liikmeks on oodatud pered, kus liikmeks astumise taotlemise hetkel kasvab vähemalt 3 last vanuses kuni 19 aastat ja/või kuni 26 aastased päevases õppes õppivad noored, kes kuuluvad samasse leibkonda.

Harjumaa Lasterikkad MTÜ liikmelisus

10 €


Vajuta siia, et näha rohkem infot

• saada vajadusel materiaalset toetust
(riided, mööbel, lastetarbed jne)

• osaleda töötubades, koolitustel, erinevatel teemaõhtutel

• saada tasuta ja/või soodushinnaga pileteid
erinevatele üritustele

• osaleda lasterikaste perede ühisüritustel

• leida sarnaste pereväärtustega uusi sõpru

• 15 eurose lisatasu eest on võimalik saada toidupakke

.

ASTU LIIKMEKS

Liitumisel on vajalik tasuda liitumistasu 15 eurot ning ühe kuu liikmemaks.

Liikmemaksust kaetakse ühingu igapäevased kulutused.