1. ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Harjumaa Lasterikkad MTÜ juhindub andmekäitluses eelkõige seadusest ning andmete kogumise eesmärgiks on ühingu liikmeks astuda soovivate isikute andmete õigsuse kontroll ning ka liikmeks olemise tingimustele vastavusest ülevaate omamine .

Isikuandmete kogumine

1.1 Isikuandmed on kõik andmed, mis Te meile esitate, näiteks nimi, isikukood, e-mail ja muud kontaktandmed.

1.2 Andmete kogumine võib toimuda näiteks meie veebilehel või e-maili teel.

1.3 Andmed, mis meie saame kui esitate liitumistaotluse.

Harjumaa Lasterikkad MTÜ küsib Teie kohta järgmisi andmeid:

  • Teie isikuandmeid: nimi, isikukood, kontaktandmed jne
  • Teie laste isikuandmed: nimi, isikukood, haridusasutus

Isikuandmete kasutamine, säilitamine, avalikustamine ja muutmine

Teie isikuandmeid kasutatakse liikmeks astumisel kontrollimaks kas Teie pere vastab meie põhikirjas esitatud tingimustele. Harjumaa Lasterikkad MTÜ kaitseb Teie andmeid – isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, nendega tegelevad ainult selleks volitatud isikud.

Meie kodulehel liitumisvormi täites ning esitades olete meie privaatsuspoliitikaga tutvunud ning nendega nõustunud. Meil on õigus privaatsuspoliitikat muuta, teavitades sellest oma veebilehel.

Harjumaa Lasterikkad MTÜ